Πότε γίνεται η διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ 2024;

Πως γίνεται η διαγραφή οφειλών το 2024 και ποια η διαδικασία

Τι συμβαίνει με την διαγραφή οφειλών; Διαβάστε το άρθρο του Γιώργου Κουτσελίνη
Τι συμβαίνει με την διαγραφή οφειλών; Διαβάστε το άρθρο του Γιώργου Κουτσελίνη


Σε 10 χρόνια από 20 μπορεί να γίνει διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ. Εάν η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο τότε έρχεται η διαγραφή οφειλών.

Οι οφειλές ΕΦΚΑ που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών.

Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος για το πότε δεν γίνεται η διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ. Η διαγραφή οφειλών θα διακόπτεται όταν ο ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, με επιστολή, με ηλεκτρονική ειδοποίηση ή με κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός και άλλα.

Για παράδειγμα κάποιος οφειλέτης χρωστά στον ΕΦΚΑ το 2008. Θα γίνει διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ το 2018. Αν όμως ειδοποιηθεί το 2010 ότι χρωστά κάποια χρήματα στο ταμείο, η παραγραφή θα γίνει μετά από 10 χρόνια, δηλαδή το 2020.