Κάθε πότε πληρώνει η ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) το ταμείο ανεργίας το 2023;

ΔΥΠΑ,ΟΑΕΔ,επίδομα ανεργίας

Επίδομα ανεργίας 2023: Κάθε πότε γίνεται η πληρωμή από το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ, (πρώην ΟΑΕΔ) που είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν εργασία.

Μέσα σε λίγες ημέρες μετά την αίτηση του, ξεκινά και η πληρωμή του επιδόματος ανεργίας από την ΔΥΠΑ ή πρώην ΟΑΕΔ όπως θυμούνται ι περισσότεροι.

Το επίδομα ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης του επιδοτείται από την 7η ημέρα.

Πότε μπαίνει για πρώτη φορά το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ;

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του.

Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Εφόσον ανήκετε στους δικαιούχους, εφόσον κάνετε την αίτηση σας είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει και η καταβολή του επιδόματος ανεργίας.

Κάθε πότε μπαίνουν χρήματα από το επίδομα ανεργίας και κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας;

Για να λάβετε το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου.

Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και η Κυριακή.

Ταμείο ανεργίας: Ποιο είναι το ποσό;

Το επίδομα ανεργίας ήταν στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ . Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ έχει ανέλθει στα 19,17 ευρώ και το μηνιαίο επίδομα ανεργίας στα 479,61.

Το επίδομα ανεργίας είναι μια πληρωμή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση έληξε. Πρόκειται για την σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Η χρονική διάρκεια εργασίας θα πρέπει να είναι από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταγγελία σύμβασης εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση).

Τέλος να μην αυτοαπασχολούνται και να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αναστολής, ακόμα και περικοπής του επιδόματος και της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ θα βρεθούν όσοι άνεργοι δεν αποδεικνύουν… έμπρακτα ότι ψάχνουν για δουλειά αλλά και όσοι άνεργοι δεν αποδέχονται εργασία σε τομείς που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητά τους και προσφέρουν πολύ χαμηλές αμοιβές.

Συγκεκριμένα αντιμέτωποι με την απώλεια των επιδομάτων ανεργίας ύψους 407 ευρώ θα βρεθούν περίπου 212.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα αρνηθούν για τρίτη φορά θέση εργασίας που χαρακτηρίζεται κατάλληλη σε σχέση με τις γνώσεις τους, την πρόσφατη αμοιβή τους και τον τόπο εργασίας.

Ο άνεργος θα διαγραφεί για δύο χρόνια από το μητρώο του ΟΑΕΔ, ενώ θα διακόπτεται και η καταβολή του επιδόματος. Στο ίδιο μήκος κύματος, θα διαγράφεται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ για έξι μήνες και θα διακόπτεται η καταβολή επιδόματος, αν ο άνεργος αρνηθεί τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Επιδόματα σήμερα

Εύβοια: Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία – Ποιοι πρέπει να αφήσουν τα σπίτια τους;

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις δημοτικές εκλογές 2023;

Επιταγή ακρίβειας 2023: Θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα;

Ακολουθήστε το newse στο Google News  για να μάθετε πρώτοι όλες τις προκηρύξεις και τα επιδόματα