Εύδοξος δήλωση συγγραμμάτων 2024: Πότε είναι;

Δείτε πότε είναι η δήλωση και η διανομή των φοιτητικών συγγραμμάτων από την υπηρεσία Εύδοξος – Ποιο είναι το τηλέφωνο;

ευδοξοσ δηλωση συγγραμματων
Εύδοξος δήλωση συγγραμμάτων 2024

Δείτε πότε ξεκινά η δήλωση και η διανομή των φοιτητικών συγγραμμάτων από την υπηρεσία Εύδοξος.

Το Εύδοξος βιβλία είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών.

Μέσα από την πλατφόρμα www.eudoxus.gr, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις μέχρι τις πρώτες ημέρες κάθε χρόνου. Συνήθως ξεκινά λίγο μετά τον Οκτώβριο και λήγει τις πρώτες ημέρες του κάθε έτους.

Το 2024 ήταν μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, ή κατά τις ημερομηνίες που έχουν ορίσει οι Γραμματείες του Τμήματος εντός του χρονικού αυτού πλαισίου.

Στο Εύδοξος δήλωση συγγραμμάτων 2024, οι εκδότες θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διανομής.

Θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».

Δήλωση συγγραμμάτων στο Εύδοξος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο http://service.eudoxus.gr/student.

Αφότου πραγματοποιηθεί είσοδος του φοιτητή στην εφαρμογή φοιτητών στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος» με τα ακαδημαϊκά στοιχεία, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα:

-Επισκόπησης των προσωπικών στοιχείων του.

-Τροποποίησης των στοιχείων επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

-Δημιουργίας ή/ και τροποποίησης νέας δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων, εφόσον είναι διαθέσιμη η περίοδος δήλωσης διδακτικών συγγραμμάτων.

-Πληροφόρησης για τον τρόπο παραλαβής των δηλωθέντων διδακτικών συγγραμμάτων και για τον μοναδικό κωδικό για την παραλαβή τους, εφόσον είναι διαθέσιμη η περίοδος παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων.

-Επισκόπησης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων παλαιότερων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

-Διάθεσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων μέσω ανταλλαγής, εφόσον είναι διαθέσιμη η περίοδος δήλωσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων.

-Συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πιστωτικών μονάδων για τη λήψη επιπρόσθετων διδακτικών συγγραμμάτων, εφόσον είναι διαθέσιμη η περίοδος δήλωσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων.

-Επισκόπησης συχνών ερωτήσεων.

– Επικοινωνίας με το Γραφείο Αρωγής του προγράμματος «Εύδοξος».

Εύδοξος: Ποιο είναι το τηλέφωνο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής της δράσης στο τηλέφωνο 215 215 7850. Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ – 17:00 μ.μ.

Η διαδικασία Εύδοξος συγγράμματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα.

Επίσης δίνει την δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και έχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.