Πρόγραμμα σπίτι μου: Πότε ξεκινά η αίτηση για δάνεια για νέους;

προγραμμα σπιτι μου, αιτηση, δανεια, νεουσ

Τα στεγαστικά δάνεια για νέους έως 39 ετών είναι γεγονός και σε λίγες μέρες έρχεται η αίτηση.

Το επιτόκιο για το πρόγραμμα σπίτι μου είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Με λίγα λόγια το 75% στα δάνεια για νέους, δεν θα έχει επιτόκιο. Μόνο το 25% θα έχει επιτόκιο.

Οι περισσότερες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ το δάνειο θα πρέπει να είναι αξίας ως 200.000 ευρώ και να είναι εντός οικιστικής περιοχής.

Όσοι νέοι κάνουν αίτηση για το σπίτι μου, δεν χρειάζεται εγγυητή ούτε θα καταβάλλουν έξοδα φακέλου.

Τα δάνεια στο πρόγραμμα σπίτι μου, χορηγούνται σε νέους ηλικίας από 25 ως 39 ετών και για νέα ζευγάρια όπου το ένα μέλος είναι ηλικίας 25-39 ετών.

Αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν οι νέοι που το εισόδημα είναι το κατώτερο 10.000 ευρώ και το ανώτερο αυτό που ορίζει το επίδομα θέρμανσης.

Όσοι νέοι κάνουν αίτηση για δάνεια δεν θα πρέπει να έχουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία ή να μην είναι άνω των 70 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 10 τ.μ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Επίσης θα πρέπει να μην έχουν πάνω από 50% κυριότητα ή επικαρπία σε άλλο ακίνητο.

Η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για την προέγκριση του δανείου και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν που έχει κάνει αίτηση για δάνειο.