Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την 12κ/2021;

Αρκετές προκηρύξεις ΑΣΕΠ βγαίνουν λίγο πριν φύγει το 2021.

101 περίπου προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ σε δύο οργανισμούς, όπως θα δείτε και στο παρακάτω ρεπορτάζ.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση θα βρεθεί η προκήρυξη 12K/2021 για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας σε Κτηματολόγιο και υπουργείο Τουρισμού. Έχει να κάνει με 101 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού.

Για ορισμένες θέσεις εργασίας απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ