Φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023: Πως θα δείτε αν κερδίσατε;

Πως βλέπουμε αν κερδίσαμε στην φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023;

Η κλήρωση της φορολοταρίας Δεκεμβρίου 2023 θα γίνει σε λίγες μέρες από την ΑΑΔΕ.

Από την κλήρωση της φορολοταρίας Δεκεμβρίου 2023 θα αναδειχθούν πολλοί τυχεροί με ποσά που ζαλίζουν.

Δώδεκα τυχεροί θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Στην φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023 που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ θα μπουν, όλοι εκείνοι οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2023 χρησιμοποίησαν για τις καθημερινές τους συναλλαγές ηλεκτρονικό χρήμα. Τα καλύτερα Χριστούγεννα θα κάνουν οι τυχεροί της κλήρωσης σε μια εποχή όπου η ακρίβεια μας απειλεί και δεν την σώζει δυστυχώς ούτε η επιταγή ακρίβειας.

Φορολοταρία Δεκεμβρίου με ποσά που ζαλίζουν

Το ποσό των 100.000 ευρώ που θα δοθεί από την φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023 της ΑΑΔΕ θα είναι αφορολόγητο, δεν θα αποτελεί εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η κατάθεση των χρημάτων στον δικαιούχο που θα κερδίσει στην φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023, γίνεται με τη δήλωση του λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ στον δικτυακό τόπο www.aade.gr, στην επιλογή MyTAXISnet.

Όποιος έχει κερδίσει και δεν έχει δηλώσει τον λογαριασμό, τότε έχει στη διάθεση του προθεσμία τριών μηνών για να το πραγματοποιήσει.

Πότε θα γίνει η φορολοταρία Δεκεμβρίου 2023;

Το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει την τελευταία φορολοταρία της χρονιάς.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί της φορολοταρίας Δεκεμβρίου 2022 και πότε αυξάνονται

Το ανώτατο όριο συναλλαγών ορίζεται στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός. Ωστόσο οι λαχνοί αυξάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα

-Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

-Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

-Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.