Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 10κ 2021;

Η Προκήρυξη 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ έχει να κάνει με την πλήρωση, 48 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ε.Υ.Α.Θ. που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10κ 2021, λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 10κ 2021, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά 2131319100 – Επιλογή 2 ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Διαβάστε ακόμα