Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 11κ 2021;

Οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Πρόκειται για μία από δύο προκηρύξεις που εκδόθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2021.

Έχει να κάνει με προσλήψεις στην εθνική τράπεζα και στο εθνικό τυπογραφείο.

Εκδόθηκε η 11κ 2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αφορούσε 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Θα έπρεπε να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έληξε την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα είναι έτοιμα αρχές 2022.

Διαβάστε ακόμα