1200 ευρώ σε νέους: Ποιοι οι δικαιούχοι;

1200 ευρώ σε νέους: Ποιοι οι δικαιούχοι;

1.200 ευρώ το μήνα θα λαμβάνει κάθε νέος έως 29 ετών για τους πρώτους έξι μήνες από την πρόσληψή του.

Πιο συγκεκριμένα, νέοι έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία θα ενισχύονται για 6 μήνες από την πολιτεία με 1.200 ευρώ στην πρώτη πρόσληψη.

Τα 600 θα πηγαίνουν στους εργοδότες και τα υπόλοιπα 600 θα κατευθύνονται στους νέους πέραν του μισθού τους για να τα ξοδέψουν όπως θέλουν