16 Αυγούστου 2021: Είναι αργία;

16 Αυγούστου 2021: Είναι αργία;

Κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο έχουμε μόνο μια μέρα αργία.

Ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Για μισθωτούς που δεν θα εργαστούν τη μέρα αυτή ισχύουν τα εξής:

α) Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

β) Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν την 15η Αυγούστου, δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Η 16 Αυγούστου 2021 δεν είναι αργία και όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.