Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

16 Αυγούστου 2022: Τελικά είναι αργία;

16 Αυγούστου είναι αργία;

Η 15η Αυγούστου ήταν αργία και έπεσε την Δευτέρα. Ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Η 16η Αυγούστου δεν είναι αργία και όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

16 Αυγούστου αργία
16 Αυγούστου δεν είναι αργία

Μάλιστα, πέρσι το 2021 που έπεσε δεκαπενταύγουστος Κυριακή δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια θέμα μεταθέσεως της εορτής σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).

Διαβάστε ακόμα