Είναι αργία η 17 Νοεμβρίου 2021;

Το ερώτημα πολλών είναι αν η 17 Νοεμβρίου είναι αργία. Τι συμβαίνει λοιπόν;

Έρχεται αύριο η 17 Νοέμβρη 2021 και το ερώτημα που υπάρχει είναι για ποιον είναι αργία.

Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία της χώρας, η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι αργία αποκλειστικά για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Έτσι αύριο, είναι αργία για Α.Ε.Ι, Ανώτερες Σχολές, τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ στα σχολεία πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.