Ποιοι οι δικαιούχοι για επίδομα ΟΑΕΔ 200 ευρώ;

Ποιοι άνεργοι θα πάρουν συνολικά 1200 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο;

200 ευρώ θα πάρουν οι άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι για τα 200 ευρώ τον μήνα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ. Το ειδικό επίδομα 200 ευρώ το μήνα το χορηγεί ο Οργανισμός σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση.

Συνολικά θα πάρουν 200 ευρώ κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνολικά θα λάβουν 1200 ευρώ.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.