Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023: Είναι αργία;

27 δεκεμβριου 2023 αργια

Τελικά η 27 Δεκεμβρίου 2023 είναι αργία ή κανονική εργάσιμη για όλους;

Η 27 Δεκεμβρίου είναι μια μέρα που πολλοί επιστρέφουν από τις άδειες τους μιας και δεν είναι αργία.

Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων είναι εργάσιμη τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Πως πληρώνονται όσοι δουλεύουν τις αργίες;

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πληρώνεται χωρίς κάποια προσαύξηση ο μισθός.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται θα πληρωθούν με ημερομίσθιο, συν 75% για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν οι εργαζόμενοι δουλέψουν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας θα πάρουν το 1/25 του συνήθως μισθού συν 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

Αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, θα πάρουν αύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Από τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα, άλλες είναι υποχρεωτικές από τον νόμο και άλλες είναι αργίες κατά έθιμο.

Τι είναι υποχρεωτικές αργίες και τι κατά έθιμο;

Στις υποχρεωτικές αργίες γενικά απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών με πολύ λίγες εξαιρέσεις.

Οι αργίες κατά έθιμο δεν θεωρούνται εξαιρέσιμες αργίες, εκτός και αν έχουν καθορισθεί με νόμο, ειδικό διάταγμα, συλλογική σύμβαση εργασίας κ.λπ., και έτσι δεν απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων.

Η 27 Δεκεμβρίου 2023 δεν είναι αργία

Πολλοί ρωτούν αν 2 μέρες μετά τα Χριστούγεννα είναι αργία. Η τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων δεν είναι και αυτή αργία όπως η προηγούμενη. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν μαγαζιά που θα είναι κλειστά.

Η 27 Δεκεμβρίου δεν είναι αργία και όλοι επιστρέφουν στις δουλειές τους εκτός αν έχουν πάρει άδεια.