Ποια τα αποτελέσματα της προκήρυξης 5κ 2020;

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5κ 2020.

Έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Έχει να κάνει με την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 11 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι υποψήφιοι που δεν επιλέχθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους και

Τέλος, πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.