Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

6κ 2020: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις θέσεις εργασίας σε τομείς του υπουργείου Υγείας.

Μέχρι πότε είναι οι ενστάσεις που μπορούν να κάνουν όσοι απορρίφθηκαν;

Βγήκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για τη προκήρυξη 6Κ/2020.

Πρόκειται για 113 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 404 θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 209 θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Όσοι υποψήφιοι δεν επιλέχθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη ΑΣΕΠ 6κ 2020 και εκεί θα δουν τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα είναι μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022..

Διαβάστε ακόμα