Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Δείτε τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 7κ 2020

Δόθηκαν στην δημοσιότητα την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 τα οριστικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για την προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ έχει να κάνει με πρόσληψη 21 ατόμων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο. Μπορείτε να τα δείτε και στην επίσημη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες διοριστέων θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Τέλος, τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

Διαβάστε ακόμα