ΑΣΕΠ 8κ 2021: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης;

Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ που έχει να κάνει με προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Μέχρι 8 Νοεμβρίου οι υποψήφιοι μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ για 120 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ και τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά.

Έχει να κάνει με θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο από τον ΑΣΕΠ – Νέες μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ βάσει της προκήρυξης 8Κ/2021 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Έχει να κάνει με 120 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Ο.Α.Ε.Δ..

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έληξε στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.