8Κ 2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινά;

Σε λίγες μέρες, θα γίνει η έκδοση της επόμενης προκήρυξης του ΑΣΕΠ για μόνιμους

Ο λόγος για την προκήρυξη 8Κ/2022 του ΑΣΕΠ, που θα αφορά 69 μόνιμες προσλήψεις σε 6 μεγάλους φορείς του Δημοσίου.

Πότε ξεκινά η προκήρυξη 8Κ 2022;

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 8Κ 2022 θα σταλεί από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, μέσα στον Οκτώβριο.

Από εκεί και έπειτα χρειάζεται μισός μήνας προκειμένου ο διαγωνισμός να πάρει ΦΕΚ και ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων. Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του ΑΣΕΠ, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβριο.

8Κ 2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ
8Κ 2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Που θα βρουν εργασία οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 8Κ 2022;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη 8Κ/2022 θα προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο ΝΑΤ, στον ΟΠΕΚΑ, στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).