Στο ΦΕΚ η προκήρυξη 9κ 2021

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η 9K/2021 προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά τις προσλήψεις σε καταστήματα κράτησης στην χώρα.

Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση των φυλακών.

Στα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Θα υπάρξει πρόσληψη 188 μόνιμων υπαλλήλων για το Κατάστημα Κράτησης στη Δράμα και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.