9μηνο ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινά;

Από πότε ισχύει το 9μηνο ΟΑΕΔ και ποιοι θα είναι δικαιούχοι της τρίμηνης αυτής επέκτασης;
Από πότε ισχύει το 9μηνο ΟΑΕΔ και ποιοι θα είναι δικαιούχοι της τρίμηνης αυτής επέκτασης; Ποιοι δεν δικαιούνται την τρίμηνη επέκταση αυτού του επιδόματος μητρότητας; Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Το 9μηνο του πρώην ΟΑΕΔ έχει να κάνει με το επίδομα μητρότητας που δίνεται είτε σε άντρες είτε και σε γυναίκες.

Το 9μηνο ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνει και στον ιδιωτικό τομέα αλλά δεν θα το δικαιούνται όσοι έχουν ξεκινήσει την άδεια το 2022.

Το 9μηνο ΟΑΕΔ θα ισχύσει και στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2023. Η τρίμηνη επέκταση είναι για όσους δικαιούνται άδεια μητρότητας από 1.1.2023 ή όσους θα βρίσκονται σε άδεια μητρότητας το 2023. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του newse, όσες μητέρες ή πατέρες βρίσκονταi σε άδεια μητρότητας δεν δικαιούνται την επέκταση αφού η σχετική ρύθμιση θα πάρει σάρκα και οστά από την νέα χρονιά.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το 9μηνο ΟΑΕΔ;

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει η αιτούσα στον ΟΑΕΔ για το 9μηνο δεν είναι πάρα πολλά.

Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά για το 9μηνο του ΟΑΕΔ είναι και το αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας(κυοφορίας-λοχείας) από τον ΕΦΚΑ. Απαραίτητη είναι και η υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εντός 8 ημερών στον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης.

Με την επέκταση του 9μηνου επιδόματος του ΟΑΕΔ κατά τρεις μήνες, θα λάβει 713 χ 9= 6.417 ευρώ μεικτά. Και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνει και αναλογία Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και αναλογία επιδόματος αδείας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εμπίπτει η επιδότησή της.

Σημειώνεται ότι το επίδομα καταβάλλεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τέλος απαραίτητος για την πίστωση του 9μηνου του ΟΑΕΔ είναι και ο αριθμός ΙΒΑΝ λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.