Μέχρι πότε η προθεσμία για την προκήρυξη ΑΕΝ;

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και δείτε μέχρι πότε είναι η προθεσμία.

Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. από όλες τις κατηγορίες, διαμορφώνεται σε 1681.

Πιο συγκεκριμένα 926 προορίζονται για πλοίαρχοι και 755 μηχανικοί. Πιο συγκεκριμένα σε ποσοστό 10%, περίπου 145 σπουδαστές θα καλυφθούν εφόσον ανήκουν σε οικογένεια ατόμων με ειδικές ανάγκες ή πολύτεκνες.

Το 10 τοις εκατό από την προκήρυξη αντιστοιχεί σε 80 πλοιάρχους και 65 μηχανικούς.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες σπουδαστών που μπορούν να σειρά προτεραιότητας. Εδώ (https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN22.15d15b6ed825.pdf) θα δείτε όλη την προκήρυξη.

Πανελλήνιες 2022: Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού φωτογραφία: Alberto Gasco

Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως.

Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
Τέλος να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα. Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν μέχρι 19 του Μάη 2022.