Επίδομα
Επίδομα

Αυτό το επίδομα ελάχιστοι γνωρίζουν

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Αιτήσεις για ενίσχυση έως 600 ευρώ

Ποιοι θα πάρουν το επίδομα ορεινών περιοχών που δίνει έως 600 ευρώ; Ποιοι οι δικαιούχοι του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ;

Πρόκειται για ένα επίδομα μέχρι 600 ευρώ με taxisnet και απευθείας στο IBAN. Με λίγα λόγια όσοι το δικαιούστε, βρίσκεστε λίγα κλικ από την είσπραξη του!

Έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους πρέπει να κάνετε αίτηση για το επίδομα ορεινών περιοχών, το οποίο καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης με πίστωση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι για το επίδομα ορεινών περιοχών, θα πρέπει να ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Το επίδομα για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Τα χρήματα από το επίδομα 600 ευρώ θα δοθούν αν και εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ.

Σε αντίθετη περίπτωση 300 ευρώ ετησίως, θα πάρουν εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3000.01 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το επίδομα ορεινών περιοχών, είναι τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Για αυτό λέγεται άλλωστε και επίδομα ορεινών περιοχών και φτάνει έως τα 600 ευρώ.

Η αίτηση για το επίδομα ορεινών περιοχών, υποβάλλεται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet. Μπορείτε και μέσω του gov.gr (https://oreina.epidomata.gov.gr/) να κάνετε την αίτηση.

Θα μπείτε ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός σας, με τους κωδικούς του TAXIS. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος για το επίδομα ορεινών περιοχών, ενώ στο τέλος της διαδικασίας με email (μέιλ) ή με sms θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση.

Αν είναι δύσκολο να το κάνετε από τον υπολογιστή σας μπορείτε να πάτε στο ΚΕΠ της περιοχής σας και να τους ζητήσετε να κάνουν αίτηση για λογαριασμό σας για το επίδομα έως 600 ευρώ ορεινών περιοχών.

Μην ξεχάσετε σε κάθε περίπτωση, να κάνετε οριστικοποίηση της αίτησής σας ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το κάθε έτος και να γίνει η πληρωμή για το επίδομα της ορεινής περιοχής.

Η αίτηση θα γίνει μια φορά. Αν εγκριθεί δεν χρειάζεται να κάνετε και άλλη αίτηση το επόμενο έτος.

Δεν είναι σαν το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ που κάνουμε αίτηση κάθε έτος.

Τέλος, αν η αίτηση σας απορρίφθηκε μπορείτε να υποβάλλετε νέα το επόμενο έτος.