Πως
Πως

Μεταβίβαση αυτοκινήτου 2024: Πως γίνεται η διαδικασία;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ή πώλησης ενός αυτοκινήτου

Πως
Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Πως γίνεται

Για να κάνετε μεταβίβαση αυτοκινήτου θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Ο πωλητής όσο και ο αγοραστής θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα και να μεταβιβάζετε το 100% της κυριότητας του οχήματος χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Για να κάνετε μεταβίβαση αυτοκινήτου θα πρέπει να έχει περάσει από ΚΤΕΟ, να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας και να μην υπάρχει στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).

Για να κάνετε μεταβίβαση αυτοκινήτου, ο πωλητής επιλέγει το όχημα και τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας και καταχωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή.
Ο αγοραστής λαμβάνει γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να εισέλθει στην εφαρμογή, να αποδεχτεί τη συναλλαγή και να δηλώσει αν θα παραλάβει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του την νέα άδεια κυκλοφορίας.

Αγοραστής και πωλητής, με την ολοκλήρωση της αίτησης, λαμβάνουν αυτόματα βεβαίωση υποβολής αιτήματος. Τέλος, ο αγοραστής προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας και λαμβάνει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Εδώ μπορείτε να κάνετε μεταβίβαση αυτοκινήτου.