Άγιοι Ανάργυροι: Πότε γιορτάζουν;

Πολλοί πιστεύουν ότι την 1η Νοεμβρίου γιορτάζει ο Αργύρης.

Δεν γιορτάζει ο Αργύρης αλλά ο Ανάργυρος. Οι άγιοι Ανάργυροι είναι επίθετο χριστιανών αγίων που δεν δέχονταν πληρωμή για τις αγαθές πράξεις τους. Αυτοί ήταν συνήθως χριστιανοί ιατροί που προσέφεραν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους.

Στα συναξάρια ως «Ανάργυροι» αναφέρονται οι άγιοι και οι άγιες Κοσμάς και Δαμιανός οι εν Μικρά Ασία, η μνήμη τους τιμάται την 1η Νοεμβρίου.