Ποια είναι η προκήρυξη για τα αγροτικά;

Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι νέοι αγρότες;

Μέχρι ποια ηλικία θεωρούνται νέοι αγρότες και πόσα χρήματα θα λάβουν;

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την προκήρυξη που αφορά νέους αγρότες.

Πρόκειται για το Μέτρο 6.1 Νέοι Αγρότες και τα χρήματα που θα λάβουν ξεκινούν από τα 35000 ευρώ.

Τα 35000 ευρώ είναι η αρχή της προκήρυξης που θα αυξάνεται αν ο δικαιούχος έχει κάποια από τα κριτήρια που θα σας αναλύσουμε.

2.500 ευρώ περισσότερα θα λάβει ο δικαιούχος αν έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.

Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην είναι πάνω από 41 ετών.