Αίτηση για επιταγή ακρίβειας: Ποιοι θα πάρουν επίδομα των 250 ευρώ;

Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για την επιταγή ακρίβειας; Ποιοι θα πάρουν το επίδομα 250 ευρώ;
Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για την επιταγή ακρίβειας; Ποιοι θα πάρουν το επίδομα 250 ευρώ; Γράφει ο Γιώργος Κουτσελίνης για το newse

Και όμως χρειάζεται να γίνει αίτηση για την επιταγή ακρίβειας. Μιλάμε για το επίδομα 250 ευρώ.

Πρώτα από όλα θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι μακροχρόνια άνεργοι που δεν επιδοτούνται και μπορούν να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ. Την ενίσχυση δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που:

-συμπληρώνουν στις 30/11/2022 άνω των δώδεκα και έως είκοσι τέσσερις μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

-Θα πάρουν το επίδομα των 250 ευρώ αν δεν είναι δικαιούχοι κανενός άλλου είδους παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη Δ.ΥΠ.Α., εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής

-Θα κάνουν αίτηση για την επιταγή ακρίβειας, αν δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του Επιδόματος Παιδιού

-το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 δεν ξεπερνά τα 14.000 ευρώ για τους άγαμους, σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, τα 20.000 ευρώ για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί ή τα 23.000 ευρώ για μονογονείς, συν επιπλέον 3.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ποιοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για την επιταγή ακρίβειας; Ποιοι θα πάρουν το επίδομα 250 ευρώ;

Θα χρειαστείτε να έχετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για να κάνετε αίτηση για την επιταγή ακρίβειας ή αλλιώς το επίδομα 250 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση το τελευταίο νούμερο του ΑΦΜ και από 18/12 μέχρι 19/12, μπορούν να κάνουν όλοι αίτηση.