Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα: Πότε γιορτάζει;

Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα: Πότε γιορτάζει;

Ο Αλέξανδρος χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια πρεσβύτερος.

Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου ήταν ο στενότερος συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινουπόλεως.

Όλες τις δύσκολες αποστολές και τα μεγάλα θέματα τα ανέθετε στον πρεσβύτερο Αλέξανδρο.

Παράλληλα ο Αλέξανδρος διακρίνονταν για την ευσέβειά του, για την ασκητική ζωή του και ο ζήλος του για την διατήρηση ανόθευτης της σώζουσας διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Η γιορτή του είναι στις 30 Αυγούστου 2021.