Δείτε ποιες αλλαγές θα γίνουν για την αίτηση ΚΕΑ 2021

Δείτε ποιες αλλαγές θα γίνουν για την αίτηση ΚΕΑ 2021

Για πρώτη φορά ζητείται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς των ανηλίκων μελών του νοικοκυριού το αποδεικτικό ότι παρακολούθησε το σχολείο.

Η εγγραφή σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος.

Επίσης μια άλλη αλλαγή που προβλέπεται είναι ότι στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ότι εντάσσονται σε αυτό άστεγοι αλλά και γυναίκες θύματα βίας που διαβιούν σε ξενώνες φιλοξενίας.