Επίδομα
Επίδομα

Επίδομα αναδοχής 2024 αίτηση: Πότε οι πληρωμές;

Τι είναι το επίδομα αναδοχής και πως μπορείτε να κάνετε αίτηση το 2024 – Ποιες οι προϋποθέσεις, το ύψος του επιδόματος – Πότε συνήθως γίνονται οι πληρωμές και ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση

Επίδομα αναδοχής 2024

Το επίδομα αναδοχής δίνεται σε όλους τους ανάδοχους γονείς, που έχουν υποβάλει αιτήσεις. Οι πληρωμές συνήθως δεν καθυστερούν.

Οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του ανάδοχου παιδιού τους.

Την οικονομική ενίσχυση μπορούν να λάβουν και αν κάποιος ήταν σε αναδοχή και ενηλικιώθηκε.

Επίδομα αναδοχής 2024 αίτηση: Ποιες οι προϋποθέσεις

Παρακάτω θα δείτε τις προϋποθέσεις για το επίδομα αναδοχής 2024 για να κάνετε την αίτηση:

– να έχετε οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση όπως αυτά ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο

– να έχει καταχωριστεί η αναδοχή που έχετε συνάψει στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων από τους φορείς εποπτείας

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση ατόμου σε αναδοχή, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

– οι ανάδοχοι γονείς στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, εκτός εάν αυτό φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

– το ίδιο το ενήλικο άτομο σε αναδοχή για κάθε άλλη περίπτωση

Επίδομα αναδοχής 2024: Το ύψος του επιδόματος

Για το επίδομα αναδοχής 2024, το ύψος του επιδόματος είναι:

– τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325€) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

– τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €) για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία και τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Επίδομα αναδοχής 2024 αίτηση: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται καθώς η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονα και επιπρόσθετα με το επίδομα αναδοχής να αιτηθείτε είτε για:

– το ανάλογο προνοιακό επίδομα που τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

– την πιστοποίηση της αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ για να λάβετε στη συνέχεια το προνοιακό επίδομα

Επίδομα αναδοχής 2024 αίτηση

Θα χρειαστείτε να κάνετε αίτηση για το επίδομα αναδοχής 2024. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητο είναι να:

– συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

– συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας

– συμπληρώσετε το IBAN του λογαριασμού σας σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

– συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)

– να επισυνάψετε τυχόν την βεβαίωση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ανάδοχου τέκνου

Πότε συνήθως γίνονται οι πληρωμές για το επίδομα αναδοχής 2024

Οι πληρωμές για το επίδομα αναδοχής 2024, γίνονται μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες (https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata)

Λίγα λόγια για το επίδομα αναδοχής 2024

Από τα παραπάνω μάθαμε τι είναι το επίδομα αναδοχής και πως μπορείτε να κάνετε αίτηση το 2024. Αναλύσαμε τις προϋποθέσεις και το ύψος του επιδόματος. Αναφερθήκαμε στο πότε συνήθως γίνονται οι πληρωμές και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τέλος δώσαμε πληροφορίες για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση.