Αναδρομικά συνταξιούχων: Τι πρέπει να κάνουν με την εφορία;

Δείτε τι πρέπει να κάνουν άμεσα όσον αφορά τις φορολογικές τους δηλώσεις όσοι έλαβαν αναδρομικά.

Όσοι συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά για το 2019 θα πρέπει τώρα να υποβάλλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, δηλώνοντας στην εφορία τα χρήματα που πιστώθηκαν.

Θα πρέπει να το κάνουν σύντομα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και να υποβάλλουν την τροποποιητική δήλωση.

Όσον αφορά τον φόρο θα πρέπει να έχει πληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2022 μετά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης.