Πότε είναι της αναλήψεως το 2021

Φέτος το 2021, η ανάληψη του Χριστού γιορτάζεται στις 10 Ιουνίου.

Είναι μεγάλη εορτή, και αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της Γης.