Πότε είναι η δ φάση των αναπληρωτών 2023

αναπληρωτεσ δ φαση 2023

Ολοκληρώνεται η γ φάση προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2023 και πολλοί ρωτούν για το πότε είναι η δ φάση.

Η δ φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αλλά υπάρχει πιθανότητα να γίνει όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Όσον αφορά την τρίτη φάση, η πρόσληψη 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 1.002 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1.748 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 13 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες και όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, η δ φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2023, αναμένεται να γίνει τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη 2023.