Πότε θα γίνει η πληρωμή για τις αναστολές Ιουλίου 2021;

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, θα γίνει η πληρωμή της αναστολής Ιουλίου 2021 στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιούνιο.

Tην πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιούνιο περιλαμβάνει η πληρωμή.