Αντλία θερμότητας τιμή: Θα δοθεί και επιδότηση;

Η αντλία θερμότητας είναι ένα ψυκτικό μηχάνημα το οποίο αντλεί το περισσότερο μέρος της ενέργειας που αποδίδει τελικά στο χώρο μας από το περιβάλλον, και για το υπόλοιπο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια

Και όμως από αυτό το σύνολο, μπορεί να χρησιμοποιήσει το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έχει την ίδια απόδοση με ένα air condition μόνο που δεν θα χρειαστεί το 100% από το ρεύμα αλλά μόνο το 25%.

Ένα πρόγραμμα επιδότησης ακούγεται ότι θα έρθει και θα αφορά σε αντλίες θερμότητας. Ακούγεται ότι αυτό θα γίνει μέσα στο Φθινόπωρο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τιμή της, φτάνει έως και τα 10.000 ευρώ.

Αντλία θερμότητας τιμή
Αντλία θερμότητας τιμή

Όμως η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί το περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει έναν χώρο. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει αφορά μόνο το στάδιο άντλησης θερμότητας.

Επομένως ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης και γι’ αυτό η κατανάλωση που απαιτείται είναι πολύ μικρή, σε σχέση με το αποτέλεσμα που παίρνουμε σε ψύξη ή θέρμανση.

Έρευνα του ΕΜΠ εκτιμά ότι το φθηνότερο θερμικό σύστημα είναι η αντλία θερμότητας, καθώς ο υψηλός βαθμός απόδοσης δίνει μεγάλο πλεονέκτημα.