Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για να κάνετε αποποίηση κληρονομιάς

Όταν κάποιος φύγει από την ζωή, έρχεται η ώρα της κληρονομιάς όπου μπορείτε να κάνετε αποποίηση σε περίπτωση που δεν σας συμφέρει και υπάρχουν χρέη

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι και σιωπηρή. Υπάρχουν αρκετοί που ίσως δεν το ξέρουν ότι σε περίπτωση παρόδου κάποιας χρονικής στιγμής, η περιουσία έρχεται στην κατοχή τους. Η αποποίηση της κληρονομίας είναι μονόδρομος αν υπάρχουν τα χρέη και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλοί συμπολίτες μας ακολουθούν αυτή την οδό.

Η αποποίηση κληρονομιάς είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, και πρέπει να γίνει μέσα σε 4 μήνες.

Αποποίηση κληρονομιάς δικαιολογητικά
Αποποίηση κληρονομιάς δικαιολογητικά

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας ενώ το δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

Μέχρι την 01/03/2013, δικαστήριο της κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

Η δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Θα χρειαστείτε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης του κληρονομούμενου κατάθεση από τον αιτούντα.

Διαβάστε ακόμα