Πως
Πως

Αποποίηση κληρονομιάς 2024: Πως γίνεται για τα ανήλικα;

Κληρονομιές: Τι να προσέξετε στις αποποιήσεις – Αποποίηση κληρονομιάς: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά και η προθεσμία και πόσο κοστίζει;

αποποιηση κληρονομιασ 2023
Αποποίηση κληρονομιάς 2024

Ποια είναι τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και πόσο κοστίζει η αποποίηση της κληρονομιάς και πως γίνεται όταν υπάρχουν ανήλικα ως κληρονόμοι;

Η αποποίηση της κληρονομιάς δεν είναι μια εύκολη υπόθεση στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

Αποποίηση κληρονομίας όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά

Όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα θα πρέπει να δοθεί άδεια από το αρμόδιο ειρηνοδικείο στους γονείς να αποφασίσουν για τα παιδιά τους και να υπογράψουν για λογαριασμό τους.

Αφού το δικαστήριο αποφασίσει και δώσει την άδεια στους γονείς θα πρέπει να πάνε στο ειρηνοδικείο και να κάνουν αποποίηση για τα παιδιά τους στην γραμματεία.

Θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι από την στιγμή που θα γίνει αίτημα στο ειρηνοδικείο για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τα παιδιά τους, σταματά ο χρόνος της αποποίησης.

Αποποίηση κληρονομίας στους ενήλικες

Στους ενήλικες θα πρέπει να γίνει η διαδικασία που θα σας περιγράψουμε παρακάτω.

Είναι μια διαδικασία εύκολη και γρήγορη προκειμένου να αποποιηθείτε την περιουσία που άφησε ο εκλιπών και έχει χρέη.

Όταν κάποιος φύγει από την ζωή, έρχεται η ώρα της κληρονομιάς όπου μπορείτε να κάνετε αποποίηση σε περίπτωση που δεν σας συμφέρει και υπάρχουν χρέη.

Ποια τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και πόσο κοστίζει η αποποίηση κληρονομιάς;

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι και σιωπηρή, ή όχι.

Υπάρχουν αρκετοί που ίσως δεν το ξέρουν ότι σε περίπτωση παρόδου κάποιας χρονικής στιγμής, η περιουσία έρχεται στην κατοχή τους.

Η αποποίηση της κληρονομίας είναι μονόδρομος αν υπάρχουν τα χρέη και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλοί συμπολίτες μας ακολουθούν αυτή την οδό.

Για να γίνει η αποποίηση κληρονομιάς, χρειάζονται δικαιολογητικά και να ξέρετε ότι υπάρχει και προθεσμία. Υπάρχει και ένα κόστος της αποποίησης κληρονομιάς που είναι 3 ευρώ ένσημα υπέρ του ταμείου χρηματοδότησης δικαστικών κτιρίων ή αλλιώς το μεγαρόσημο και για κάθε αντίγραφο που επικυρώνεται 2 ευρώ ένσημα.

Η αποποίηση κληρονομιάς είναι η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι δεν δέχεται την κληρονομιά, και η προθεσμία είναι 4 μήνες.

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας ενώ το δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

Μέχρι την 01/03/2013, δικαστήριο της κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους. Η δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Αποποίηση κληρονομιάς: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για την αποποίηση κληρονομιάς είναι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης του κληρονομούμενου κατάθεση από τον αιτούντα.