Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα 6κ/2020;

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα 6κ/2020;

Έρχονται προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα για 16 προκηρύξεις.

Όσον αφορά την 6κ/2020, έχει να κάνει με προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

Αυτή την ώρα γίνεται έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.