Απουσίες μαθητών λόγω γρίπης: Πως δικαιολογούνται;

Τι συμβαίνει άραγε με τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης στα σχολεία;

Τι συμβαίνει άραγε με τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης στα σχολεία; Συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε εγκύκλιο περί μη συνυπολογισμού των απουσιών που οφείλονται σε γρίπη και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιολογημένων απουσιών των μαθητών λόγω γρίπης, θα είναι έως πέντε εργάσιμες ημέρες και θα οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.

Οι απουσίες θα καταχωρίζονται, αλλά δεν θα προσμετρώνται. Για την δικαιολόγηση στις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης, απαιτείται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στην παγκόσμια έξαρση της γρίπης, απέστειλε τη φετινή οδηγία στα σχολεία μας στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας νωρίτερα από άλλες χρονιές, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ χρονικό διάστημα για τη μη προσμέτρηση απουσιών.