Πότε ξεκινούν οι προκαταβολές στην αποζημίωση πυροπλήκτων;

Πότε ξεκινούν οι προκαταβολές στην αποζημίωση πυροπλήκτων;

Θα δοθεί παροχή στεγαστικής συνδρομής για αποκταστάσταση κτιρίων όπου προβλέπεται 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% δανειοδότηση με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με συγκεκριμένες προβλέψεις για άμεση εκταμίευση πόρων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Μέσα από το σύστημα προκαταβολών, προβλέπονται αναστολές 6 μήνες φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αντίστοιχο πάγωμα για ενήμερους δανειολήπτες

Παράλληλα προβλέπεται και επιδότηση ενοικίου