Αριθμός μητρώου φοιτητή 2024: Που είναι;

αριθμοσ μητρωου φοιτητη 2023

Ο αριθμός μητρώου φοιτητή 2024 είναι κάποια ψηφία που δίνονται και είναι διαφορετικά για τον κάθε φοιτητή.

Ο αριθμός μητρώου φοιτητή είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε φοιτητή από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτελείται από 9 ψηφία και αποτελείται από τα εξής:

-Τα δύο πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής του φοιτητή.

-Τα επόμενα πέντε ψηφία είναι ένας αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στη σειρά εισαγωγής του φοιτητή στο ακαδημαϊκό έτος αυτό.

-Τα δύο τελευταία ψηφία είναι ένας κωδικός ελέγχου.

Για παράδειγμα, ο αριθμός μητρώου φοιτητή ενός φοιτητή που εισήχθη στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και έχει αύξοντα αριθμό 1234, θα έχει τον εξής αριθμό μητρώου: 23123400

Που τον βρίσκω τον αριθμό μητρώου φοιτητή;

Αν έχετε ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), ο αριθμός μητρώου αναγράφετε στο πίσω μέρος της.

Ο αριθμός μητρώου φοιτητή χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του φοιτητή σε διάφορες διοικητικές διαδικασίες, όπως η εγγραφή στα μαθήματα, η συμμετοχή στις εξετάσεις και η χορήγηση πιστοποιητικών.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός μητρώου φοιτητή εκδίδεται από τη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο φοιτά ο φοιτητής. Ο φοιτητής μπορεί να λάβει τον αριθμό μητρώου του από τη Γραμματεία ή να τον αναζητήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του τμήματος.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει χάσει τον αριθμό μητρώου του, μπορεί να απευθυνθεί στη Γραμματεία του τμήματος για να τον ανακτήσει.