Αριθμός παροχής ΔΕΗ: Που τον βρίσκω;

Κοινωνικό τιμολόγιο: Που βρίσκω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ;

Ξεκίνησε η αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και πολλοί ρωτούν πως να βάλουν τον αριθμό παροχής ΔΕΗ.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίο ΚΟΤ της ΔΕΗ θα πρέπει να μπουν στη σελίδα της ΗΔΙΚA και να καταθέσουν αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet

Με την παρέλευση διμήνου, όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έτους 2022 είναι η 31η Οκτωβρίου 2022

Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

Θα δουν μια φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ,
Αριθμός παροχής ΔΕΗ: Πως τον βρίσκω

Αριθμός παροχής ΔΕΗ: Που τον βρίσκω

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο αριθμός που βρίσκεται χτυπημένος στην ασημί μεταλλική πλακέτα που βρίσκεται στο κουτί του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην ένδειξη Αριθμός Παροχής αναγράφεται για παράδειγμα 3 98765423-02 5

Ο πρώτος αριθμός (3) που χωρίζεται με διάστημα από τα επόμενα 8 είναι ο κωδικός περιοχής που βρίσκεται ο μετρητής.

Οι επόμενοι οκτώ αριθμοί μέχρι και το 3 είναι το νούμερο που είναι χτυπημένο στην πλακέτα.

Οι παραπάνω έντεκα 11 αριθμοί είναι ο Αριθμός Παροχής, και γράφονται συνεχόμενα όπου μας ζητείται. Για παράδειγμα θα γράψουμε σαν αριθμό παροχής 39876542302.

Το τελευταίο νούμερο (5) αποτελεί κωδικοποίηση και δεν το γράφουμε.