Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Μέχρι πότε να γίνει η αίτηση για το arogi gov gr;

Μέχρι πότε να γίνει η αίτηση για το arogi gov gr;

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις:

Για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.

Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.
Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

Για τη χορήγηση:
Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία σας έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30/09/2021.

Διαβάστε ακόμα