Προκήρυξη ΑΣΕΠ 8κ/2017: Ποια τα αποτελέσματα; Ποιοι οι επιλαχόντες;

Με τους προσωπικούς σας κωδικούς που κάνατε αίτηση μέσω taxisnet, θα μπορέσετε να δείτε αν είστε μέσα στους επιλαχόντες ή όχι.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην παραπάνω προκήρυξη.

Δημοσιεύθηκαν τα νέα προσωρινά αποτελέσματα στην προκήρυξη 8Κ/2017, που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων του κλάδου «ΔΕ Γραμματέων».

Πρόκειται για 30 θέσεις κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ στο υπουργείο δικαιοσύνης. Η απασχόληση τους θα είναι σε δικαστήρια και δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει με την πάροδο της 22ας Νοεμβρίου 2021, ημέρας Δευτέρας.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεση της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην διεύθυνση ΑΣΕΠ, Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από επιλαχόντες της Προκήρυξης 8Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο e−mail, [email protected].