ΑΣΕΠ 8κ 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ που έχει να κάνει με προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Έχει να κάνει με θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο από τον ΑΣΕΠ – Νέες μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ βάσει της προκήρυξης 8Κ/2021 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Έχει να κάνει με 120 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Ο.Α.Ε.Δ..

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.