Πότε
Πότε

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Πότε είναι ο επόμενος;

Ο 2ος Πανελλήνιος Γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα γίνει με βάση το ΦΕΚ στις αρχές του 2025

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός έγινε στις 4 Μαρτίου 2023. Λίγους μήνες μετά, αφού ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, η Αρχή εκκίνησε τις διαδικασίες για το δεύτερο στάδιο, όπου περιλάμβανε την έκδοση σχετικών προκηρύξεων.

Ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι μια διαδικασία που διεξάγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο.

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Στο ερώτημα για το πότε θα γίνει ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, θα πρέπει να σας πούμε ότι διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Με λίγα λόγια, ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ θα γίνει το 2025.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο γραπτός διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο μέρη.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γνώσεις γενικού περιεχομένου που κρίνονται απαραίτητα ή χρήσιμα για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους.

Τα θέματα αυτά αφορούν το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, την Οργάνωση του Κράτους, τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημόσια Πολιτική, τη Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τα Μακροοικονομικά μεγέθη και τους Εθνικούς Λογαριασμούς, τη Δημοσιονομική Πολιτική και την Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση.

Επίσης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα Γλωσσικών δεξιοτήτων και αριθμητικών δεξιοτήτων.

Τέλος, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στις δύο εξετάσεις.