Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2κ 2022

Δείτε μέχρι πότε είναι η προθεσμία για την προκήρυξη που δίνει εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι και πως θα κάνουν γρήγορα, εύκολα και απλά την αίτηση τους;

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 2κ 2022 είναι διάφορες όπως διοικητικού, οικονομικού, μηχανικών, πληροφορικής, νομικών, γενικών καθηκόντων και άλλες.

Για αρχή 473 άτομα θα βρουν εργασία από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2κ 2022 που πήρε ΦΕΚ. 106 θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 87 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 177 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 103 υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Θα επιλεγούν, μεταξύ άλλων, υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ Τηλεφωνητών.

Προκήρυξη 2κ 2022
Θα επιλεγούν, μεταξύ άλλων, υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ Τηλεφωνητών. Caspar Camille Rubin – Unsplash

Θα υπάρξει και άλλη προκήρυξη για άλλες 36 θέσεις εργασίας σε δομές.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κλεισίματος δομών μέχρι την τελική πρόσληψη των εργαζομένων, οι θέσεις μεταφέρονται σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπάρχουν και δομές όπου παίζει σαν προτεραιότητα η εντοπιότητα.

Η έναρξη για τις αιτήσεις και η σχετική διαδικασία λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.