Πως βλέπουμε αν είμαστε ασφαλισμένοι;

Πως βλέπουμε αν είμαστε ασφαλισμένοι;

Πως μπορούμε να δούμε αν είμαστε ασφαλισμένοι, εύκολα, γρήγορα και απλά;

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας περιλαμβάνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστικής σας Ικανότητα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή θα δείτε αν είστε ασφαλισμένοι.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» περιλαμβάνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστικής σας Ικανότητα.

Από αυτή την σελίδα, μπορείτε να ελέγξετε αν είστε ασφαλισμένος. Η πρόσβαση γίνεται
με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ της ΑΑΔΕ ή με τη χρήση κωδικών eIDAS.