χειρόγραφη δήλωση self test

Self test: Η χειρόγραφη δήλωση αποτελέσματος

Ακόμα και με χειρόγραφη δήλωση αποτελέσματος αρνητικού self test για τη νόσο COVID-19, εργαζόμενοι και μαθητές μπορούν να πάνε στην εργασία ή στο σχολείο τους.
Εργαζόμενοι και μαθητές πρέπει να κάνουν αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) για τη νόσο COVID-19 προκειμένου να μπορούν να πάνε στην εργασία και στο σχολείο τους, αντίστοιχα, έχοντας μαζί ακόμα και χειρόγραφη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.