ΔΕΔΔΗΕ προσλήψεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Πρόκειται για τις προσλήψεις της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους μέσα σε δέκα ημέρες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν όσοι τελικά θα προσληφθούν στην ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα πιάσουν δουλειά συνολικά 130 ατόμα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Θα προσλάβουν 82 ηλεκτροτεχνίτες δικτύων, 20 υπάλληλους γραφείου, 3 σχεδιαστές, 18 οδηγούς και χειριστές και 7 χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων.