Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ;

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόκειται για 100 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για τις κατηγορίες Εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2021, έληξε την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Μέσω της προκήρυξης θα προσληφθούν υποψήφιοι πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).


Οι θέσεις αφορούν τις εξής Περιφερειακές Ενότητες:Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Φθιώτιδας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα βγουν και τα αποτελέσματα για την ΔΕΔΔΗΕ.